ISRAEL TRUTH TIMES

A blog dedicated to investigating events as they occur in Judea and Samaria, in Israel and in the world, and as they relate to global powers and/or to the Israeli government, public figures, etc. It is dedicated to uncovering the truth behind the headlines; and in so doing, it strives to do its part in saving Judea and Samaria, and by extension, Israel and the Jewish People, from utter destruction at the hands of its many external and internal enemies.

Tuesday, May 12, 2009

Very strong letter, written By Prof. Hillel Weiss in the name of the "Sanhedrin", pointing an accusing finger at the STATE and at PERES for their shameful , treasonous and idolatrous behavior so far with the pope.

ב"ה ל"ג בעומר תשס"ט
הודעת בית הדין של הסנהדרין בענין חרפת ביקור האפיפיור בל"ג בעומר על הר הבית 

אַתּם עֵדַי נְאֻם ה' וְעַבְדּי אֲשׁר בּחָרְתּי לְמַעַן תּדְעוּ וְתַאֲמִינוּ לִי וְתָבִינוּ כּי אֲנִי הוּא לְפָנַי לֹא נוֹצַר אֵ-ל וְאַחֲרַי לֹא יִהְיֶה: ס
אָנֹכִי אָנֹכִי ה' וְאֵין מִבּלְעָדַי מוֹשׁיעַ:
אָנֹכִי הִגּדְתּי וְהוֹשׁעְתּי וְהִשׁמַעְתּי וְאֵין בּכֶם זָר וְאַתּם עֵדַי נְאֻם יה' וַאֲנִי אֵ-ל:
גּם מִיּוֹם אֲנִי הוּא וְאֵין מִיּדִי מַצּיל אֶפְעַל וּמִי יְשׁיבֶנָּה: ס ...
אֲנִי ה' קְדוֹשׁכֶם בּוֹרֵא יִשׂרָאֵל מַלְכּכֶם : ס ישעיהו פרק מג , י-ט
שלטונות המדינה טיפחו ללא מידה וללא כבוד  את ביקור ראש הדת הצוררת לעם ישראל , מתוך מניעי חנופה זולה ורמיסת כבוד האומה ודתה.
נשכחו מאוויה התיאולוגיים של דת אלילית זו להשפלתו ולמחייתו של עם ה.
האפיפיור הנוכחי, היה ראש האינקויזציה הנוצרית "הקונגרגציה של דוקטרינת האמונה".הוא נושא בתפקידו האפיפיורי בגאון וללא סטייה כפונטיף של רומי כאשר לשונות מדורות הנשרפים של האינקויזיטורים ו"אבירי" הדמים של מסעי הצלב מלחכות  שולי ירושלים.
ביום ל"ג בעומר, מלא ההוד, מצאו מנהיגים במדינה לנכון לאפשר עלייתו של נציג מלכות רומי להתייחדות עם ניצחון טיטוס על הר הבית. בכך תרמו השלטונות אבן מעמסה לבזיוננו , יד ושם לחורבן יהודה השבויה.
למעלה ממאה מליון שקל. הושקעו בביקור מכספו של משלם המיסים, בהם ניתן היה להציל מצפורני המיסיון המזנב בנו כעמלק בפיתויים ובמנעמים חומריים, אלפי נשמות זכות.

חנופה וההתרפסות בהצהרות אוויליות וזדוניות, הנושאות ריח מר של קיטור לעבודה זרה. הושמעו על ידי, שמעון פטרוס, הרוח המתה, מי שזמם וזומם להפקיר נכסי האומה,באזני מי שהביוגרפיה שלו והתנהלותו בזקנותו, גם בשנה האחרונה, בשרתו ככהן הראש לעבודת אלילים,.לא "ביישו", את נעוריו...

התנהלות זאת נושאת בכנפיה בשורת אסון, היה לא תהיה, לעם היהודי ולמדינה. זהו מהלך רב שלבי של דרדור מעמד המדינה והעם היהודי מאז ימי התרגיל המסריח יחד עם ארצות הברית, האיחוד האירופאי, ארצות ערב, האיסלם והאו"ם.
 המדינה הפקירה את שלומה ובטחונה לדעת. עד שאומות העולם כבר אינן מכירות במדינה היהודית ואף לא במדינת היהודים
ציפיות אומות העולם מהעם בו בחר ה' שונות לחלוטין. ממצגי ההתרפסות וחילול השם לעיני כל חי.
אימת העם היהודי אינה גרזן הדמים של גויי הארץ אלא קת העץ, התקועה בו ומחוזקת בידי בוגדים וסוכנים זרים מבני עמנו.
אנו קוראים לאפיפיור לבטל את עקרונות הדת הקתולית הפוגעים במעמדו של עם ישראל המקורי בו בחר ה' לבדו מכל העמים. לבטל את אמונת השילוש ולקרוא בשם ה' אלוקי ישראל, ה' אחד ושמו אחד..  
לקרוא לכל העמים לקבל עליהם את דת העולם הכתובה בתורת ישראל והידועה כשבעת מצוות בני נוח ולקרוא לאיסלם ולדתות המזרח לנהוג כן
לסייע בבנית המקדש במקומו.
רק בדרך זו יזכה האפיפיור בכבוד ה' הראוי לכל גוי המנהיג העולם בדרך האמת.
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והייתה לה' המלוכה ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד!
דובר הסנהדרין: פרופ' הלל ויס                                              מזכיר הסנהדרין: הרב דב שטייןהצהרת ל"ג בעומר. .
No comments: