ISRAEL TRUTH TIMES

A blog dedicated to investigating events as they occur in Judea and Samaria, in Israel and in the world, and as they relate to global powers and/or to the Israeli government, public figures, etc. It is dedicated to uncovering the truth behind the headlines; and in so doing, it strives to do its part in saving Judea and Samaria, and by extension, Israel and the Jewish People, from utter destruction at the hands of its many external and internal enemies.

Tuesday, August 4, 2009

HOMOPHOBIA AND JUDEOPHOBIA, by Professor Hillel Weiss ( Hebrew - waiting for English translation)

.

הומופוביה ויודופוביה

 

הלל ויס

משפרץ סיפור הרצח במועדון הקהילה במוצאי שבת ידעתי כי על הבוקר אקבל טלפונים מן התקשורת. הרי אני אחראי לרצח. הנה צלצול טלפון מתחקירן ערוץ אחד: האם אתה מוכן להתראיין? כן! "מה אתה הולך להגיד". - "הרצח הוא מתוך הקהילה". תחקירן ערב חדש: קיבל תשובה כנ"ל והנה דממה! לאחר יום ההסתה הראשון שהיה אמור להיות גל נושא כמו ההסתה אחרי רצח רבין הבינה "הקהילה" כי המציצנות הופנתה נגדה. המשטרה מרמזת על כיווני חקירה אחרים: קנאה, נקמה.

 

מי שמשתמש בסיסמה 'שנאת אדם' [הומו פוביה]  הוא שונא אדם. מי ששונא יהודי הוא שונא אדם.

חביב אדם שנברא בצלם. לדוגמה אובמה, נושא דגל הנישואין בתוך המינים, המובנה על דמוקרטיה אספסופית של ביטול המינים ועירוב גזעים והדתות כדוגמתו האישית, המתיר הפלות ללא הגבלות. הרי שהוא מעודד רצח ולפיכך הוא שונא אדם.

התורה אומרת בפרשת הבריאה. "ויברא א-לוהים את האדם בצלמו בצלם א-לוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם". רק מי שיש לו זהות מינית מוגדרת ורוצה בהמשך קיום המין האנושי ממשיך את מעשה הבריאה הוא בגדר אדם. "פרו ורבו ומילאו את הארץ" כך נאמר גם לאחר המבול שבא בגלל "שהיו כותבים כתובה לזכר" כפסיקתו הארורה של אהרון ברק במשפט הדייל או כתובה לבהמה כפסיקתם הצפויה של ממשיכותיו.

גם המבול הנוכחי, הבלתי נמנע, מבול של אש ולא של מים יבוא בגלל הידבקות המוסלם-הנוצרי הדימוני אובמה באיראן, בסוריה ובציר הרשע ובגלל כל אלו הדבקים בו כמו אהוד ברק ובנימין נתניהו.

 

אלו שאינם רוצים בהמשך קיום המין האנושי פועלים בתוך 'הקהילה' ומנגעים את כל המערב שאוכלוסייתו התדלדלה במערב אירופה לשיעור של חיסול עצמי ועדיין עושים כל מאמץ להגדיל את הנגע. יש קשר רוחני ופוליטי הדוק בין השואפים למדינת כל אזרחיה למחסלי העם היהודי.

ההומו לסבים והטרנס ג'נדרים הרבים שנפלו לשטות של שינוי מינם  זכאים לתבוע פיצויים גבוהים במיוחד ממי שהשמיד את הוויתם. מן הפילוסופים שהגו את הבלי 'הבניית האישיות' או הזהות המינית מהוגי השיטה, מהתקשורת ומכוכבי התרבות הזו ומפוליטיקאיות בעלות פולקאות שמנות ושער בלונדי טיפשי הרצות להזדהות בהצהרות אויליות על שנאת אדם לאחר שקבעו בלווית הקרבנות מי הם האשמים.

כל משפחה ויחיד, מדינה ואומה, אוניברסיטה ומדע שנפגעו מהתעמולה הזאת יהיו זכאים לפיצויים מופלגים על ההשתלטות עליהם ועל הנזקים שגרמה ההשתלטות. בפרט אם לא יוכלו לחזור לחיים תקניים של הקמת משפחה, מדינה ואומה.

 

בדרך כלל יש זיקה פוליטית מפורשת בין מי שרוצה לגרש יהודים או רוצה לאסור עליהם לפרות ולרבות לבין התרבות הטראנס-ג'נדרית.

 

שנאת אדם מתרחשת כל יום בישראל על רקע אנטישמי וזאת על ידי שלילת זכויות החיים, הכבוד והרכוש ממתנחלים וחרדים כמו השתלטות על המשפחות באמצעות מדיניות משרד החינוך ובתי המשפט.

התערבות בלתי נסבלת בלקיחת ילדים ממשפחות והתערבות אלימה בחוקי האימוץ.

בכל ענין הפך השלטון כמו בחוקי הקרקעות מדעת ושלא מדעת מטפשות ומרשע להיות יד ימינו של האויב. לדוגמה השלטון מפקיר את תושבי יש"ע על ידי שלילת נשקם וכורת ברית עם האויב לגירושם.

השלטון שפתח את 'ציר ציון' למחבלים והסיר מחסומים הוא השלטון שחלק מראשיו תומכים בהסרת הזהות היהודית או נושאים את שם המדינה היהודית לשווא.

אהוד ברק כבר מודיע כי הוא מצטרף לתוכנית לשלום אזורי של ארצות הברית.

מי שמך? העם היהודי לעולם לא יכיר בהחלטות שלך או של ממשלתך כהחלטות המחייבות את העם היהודי כפי שלעולם לא יכיר בהחלטות לשינוי זהות ומין.

מתהלכת בנים האחרונות בדיחה עם זקן שסיפרת אותה לחוקרי במשטרה. חוקרים שלפי זהות חלקם יכלו לחקור אותי גם בימי היבסקצייה בברית המועצות.

 

בריטי בן תשעים ביקש לוותר על אזרחותו ולעזוב את האי. לתדהמת אנשי משרד הפנים ולשאלתם מדוע. הוא ענה. כשהייתי  ילד זה היה עונש מוות. משבגרתי זה היה אסור. משקנתי זה היה מותר . אני חושש שכעת זה יהפוך לחובה. בית המשפט העליון האוסר לחנך ילדים בתוך המשפחה ולהכותם כשצריך הוא זה שמציב את הנורמות ההומו לסביות כחובה.

במחנת חוקי התורה הקודמים לכל מה שמתיימר להיות חוק משכב זכר הוא תועבה והוא הגורם לכך שהארץ תקיא את יושביה והרי זה האינטרס העליון של בית המשפט העליון. לעודד מצעד תועבה בירושלים ושהארץ תקיא את יושביה.

 

נטית בחסדך תבלעמו ארץ.

 

No comments: