ISRAEL TRUTH TIMES

A blog dedicated to investigating events as they occur in Judea and Samaria, in Israel and in the world, and as they relate to global powers and/or to the Israeli government, public figures, etc. It is dedicated to uncovering the truth behind the headlines; and in so doing, it strives to do its part in saving Judea and Samaria, and by extension, Israel and the Jewish People, from utter destruction at the hands of its many external and internal enemies.

Monday, April 6, 2009

HEBREW SUMMARY OF THE ARTICLE " Perfect Crime, the Vatican's Plot to Rob Am Yisrael of Jerusalem", in a format easy to read, easy to understand. Chag Sameach


Thank you so much, Rabbi Yaakov Arzoni and Rabbanit Nira, Techiya and Avraham , for recording me, writing ,correcting and printing this summary, so it could go out just on time, before April 7, and before Pessach. Yasher Koach & Chag Sameach!

DS

בס"ד

המגמות המדיניות דתיות של הואתיקאן


החל מהקמת המדינה לפני ש-61 שנה רואה הכנסיה כמציאות בלתי מקובלת את העובדה שמדינת ישראל הינה הריבונית על ירושלים ועל נכסיה הדתיים, מבחינה מדינית ובעיקר מבחינה תיאולוגית כנסייתית, ואכמ"ל.

על אחת כמה וכמה הוחרפה המציאות לפני 41 שנה בעקבות מלחמת ששת הימים ולאחר החלת הריבונות הישראלית -פורמאלית על כל ירושלים רבתי לשם אזכור היסטורי די אם נציין את ביקורו של האפיפיור פאולוס ה-6 "בארץ הקודש" בשנת 1963 בו הוא התעלם כלל מהכרה בריבונות ישראל ובממשלתה.

בראשית שנות ה-90 התגברה המדיניות של הכנסיה בפתיחת דיאלוג עם הקונגרס העולמי היהודי, בהמשך אתגר ברונפמן לנרמול היחסים בין הכנסיה והעם היהודי. מערכת קשרים זו היותה פתיח שבהמשכו החלה הידברות בין הכנסיה וממשלת ישראל. משרד החוץ בראשות שמעון פרס וסגנו יוסי ביילין ניהלו שיחות והגיעו להסכמות מסוימות מסווגות שאין לציבור הישראלי מידע ברור אלא מהדלפות. במקביל לערוץ הסודי מתנהל מאז דו שיח מדיני עם הכנסיה לנרמול יחסיה עם העם היהודי ועם מדינת ישראל -דבר שהציפיות ממנו הן שהכנסיה והשפעתה הגדולה על ציבור מאמיניה יצמצמם את השנאה והאנטישמיות כלפי העם היהודי וכלפי מדינת ישראל.

מנגד-הכנסיה באופן שיטתי מצפה ממדינת ישראל הכרה בבעלותה ובאחיזה שלטונית שלה על מוסדות דתיים וכנסייתיים בירושלים וברחבי המדינה [כגון:בהר ציון ובכפר נחום על שפת הכנרת ]. ביטוי,שהוא פועל יוצא מדרישה זו הינו, לבטל את תשלומי הארנונה שהכנסיה חייבת למוסדות המדינה.

בשנים האחרונות עם עלייתו לשלטון של אהוד אולמרט השיחות עלו על פסים חיוביים מאד -לדידה של הכנסייה, ומתנהל דו-שיח קבוע בין הצדדים מתוך מגמה להשלימו לקראת ביקורו של האפיפיור בזמן הקרוב, הכנסייה אינה מסתירה את מגמתה להביא לבינאום ירושלים. כשלב ביניים היא חותרת ליצור אחיזה שלטונית "בנכסיה הדתיים" אך המגמה הראשית והעקרית היא להוציא מידי המדינה את שלטונה בירושלים ולהעבירה לראשות בינלאומית -של האו"ם שללא ספק דרכה תוכל לטוות חוטים שיטביעו את חותם הכנסייה בצורה יותר ממשית על ירושלים כולה.

בעת האחרונה התבטא ראש הממשלה היוצא מר אהוד אולמרט ברוח הדברים הנ"ל בהכריזו שהציע לפלסטיניים במסגרת פתרון הבעיות שבין ישראל לראשות הפלסטינאית בענין ירושלים להעביר את הבעלות על ירושלים לישות בינלאומית בראשות האו"ם .

לאור מציאות זאת יש לעשות מעשה ולחשוף ולסכל מגמות אלו על ידי ממשלת ישראל החדשה בראשות מר בנימין נתניהו ובידי שר החוץ מר אביגדור ליברמן, האמונים על שלטון יהודי מלא בירושלים ולהימנע מלאשר כל מסמך המקנה לכנסיה אחיזה כלשהי בירושלים.

יום לפני סיום הממשלה הייתה פגישה בין אנשים ממשרד החוץ בואתיקאן. -כהכנה לביקור האפיפיור. יש לבדוק האם קידמו את החתימה?

אהרון אברמוביץ -אחראי מטעם משרד החוץ ושמואל בן שמואל ובהיד מנצור היו ברומא. יש לברר מה נחתם ביניהם בסודיות.

*יש שמועות שב- 7/4 תהיה פגישה בין הותיקאן לשר החוץ (מעיתונים קאטוליים באיטליה), שידונו בהמשך התהליך ובחתימת הסכמים.


הגברת דוקטור דייזי שטרן עמלה רבות ובמאמצים מרובים ריכזה מסמכים המצורפים לתקציר זה , שבהם מצטיירת מדיניות הכנסיה ברוח הדברים לעיל.

ניתן למצוא מידע באתר האינטרנט:

http://israeltruthtimes.blogspot.com/2009/03/perfect-crime-vaticans-plot-to-rob-am_31.html

No comments: